Molengraaff fund

Doelstellingen van de Stichting Molengraaf Fonds (STMF)

Doel

Het doel van de Stichting Molengraaff Fonds (STMF) is uit de rente van het kapitaal van het Fonds subsidie te verlenen aan studerenden en aan hoogstens drie jaren afgestudeerden van Instellingen van Wetenschappelijk Onderwijs in Nederland, bij het uitvoeren van onderzoekingen op geologisch gebied in de ruimste zin van het woord, dus met insluiting van onderzoekingen op kristallografisch, petrografisch, paleontologisch, geofysisch en ertskundig gebied, met dien verstande dat daarbij bij gelijke aanspraken voorkeur zal worden verleend aan studerenden aan en hoogstens drie jaren afgestudeerden van de Technische Universiteit te Delft boven die van andere Instellingen van Wetenschappelijk Onderwijs.


Basis voor het toekennen van de subsidies

  • De subsidie is gebaseerd op de verdienste (zoals geformuleerd in de aanbevelingsbrief) en gedeeltelijk op de financiële behoefte van de aanvrager.
  • Factoren gewogen in de selectie van een succesvolle applicatie zijn originaliteit en de verbeeldingskracht van het voorgestelde project, maar ook de helderheid waarmee het voorstel is geformuleerd.
  • Het oorspronkelijke idee van het voorstel is door de aanvrager zelf geformuleerd, en hoeft dus niet onderdeel te vormen van de doelstelling van het onderzoek van de afdeling/ instelling waar de aanvrager zijn opleiding volgt.
  • Een begeleider van de afdeling/instelling is de eerste verantwoordelijke voor een goede uitvoering van het onderzoek.
  • Belang van het project voor de ontwikkeling van geologische wetenschap of toepassing van geologisch onderzoek in de ruimste zin van het woord is een belangrijk criterium voor toekenning.
  • Het project ondersteunt initiatieven van bachelor, master en PhD studenten, die buiten de normale eisen van het onderwijs programma vallen.
  • Aanvragen voor onderzoek, reizen e.d. die vóór de bestuursvergadering plaatsvinden worden in principe niet gehonoreerd.
  • Bijdrage van het bedrijf waar de aanvrager werkzaam is / studeert is verplicht.

Gebruik van subsidiegeld

Slechts een deel van de onkosten van het onderzoek kunnen worden vergoed (1000-5000 €). Het toegekende bedrag wordt door de commissie bepaald. Het subsidiegeld kan worden gebruikt voor onkosten die direct voortvloeien uit het voorgestelde onderzoek, bijvoorbeeld reizen, maaltijden en overnachtingen, materialen en goederen (sample potjes, kaarten, luchtfoto’s etc.). Reiskosten naar professionele conferenties worden niet ondersteund. Er is geen ondersteuning voor apparatuur, computer tijd, dunne doorsneden, chemische en isotoop analyses. Het geld mag ook niet worden gebruikt voor salarissen en collegegelden.


Verantwoordelijkheden van de subsidie ontvanger

Naast een verslag van het onderzoek worden de subsidie ontvangers aangespoord om hun bijdragen in conferenties en/ of de gerefereerde vakliteratuur te presenteren.

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu